© 2007 CAGEAD INVEST Member of Romanian Association of Real Estate Agencies, Bucharest, Romania | Phone: +4 0744 367 781
Despre noi
Oferte inchirieri
Oferte vanzari
Oportunitati
Proiecte noi
Evenim. imobiliare
Legislatie
Parteneri
Contact

Cautare avansata  

Cereri clienti
Oferte proprietari
 
Harta Bucuresti
Bucharest Map
Harta & Street View
Map & Street View
Share |
View Vladimir  Nerisanu's LinkedIn profile
Newsletter  

Legislatie
   Legea nr. 10/2000
- privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

  Continut:

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Imobilele preluate テョn mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice テョn perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat テョn baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite se restituie, de regula テョn natura, テョn conditiile prezentei legi.
(2) テ始 cazurile テョn care restituirea テョn natura nu este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta テョn compensare cu alte bunuri ori servicii oferite テョn echivalent de detinator, cu acordul persoanei テョndreptatite, テョn acordare de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, de titluri de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare sau de despagubiri banesti.
(3) Masurile reparatorii prin echivalent pot fi combinate.
Art. 2. – (1) テ始 sensul prezentei legi, prin imobile preluate テョn mod abuziv se テョntelege:
a) imobilele nationalizate prin Legea nr. 119/1948 pentru nationalizarea テョntreprinderilor industriale, bancare, de asigurari, miniere si de transporturi, precum si cele nationalizate fara titlu valabil;
b) imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotarテ「ri judecatoresti de condamnare pentru infractiuni de natura politica, prevazute de legislatia penala, savテ「rsite ca manifestare a opozitiei fata de sistemul totalitar comunist;
c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice テョn baza unor acte normative speciale adoptate テョn perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si alte imobile donate statului, daca s-a admis actiunea テョn anulare sau テョn constatarea nulitatii donatiei printr-o hotarテ「re judecatoreasca definitiva si irevocabila;
d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor din motive independente de vointa proprietarului sau cele considerate a fi fost abandonate, テョn baza unei dispozitii administrative sau a unei hotarテ「ri judecatoresti, テョn perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
e) imobilele preluate de stat テョn baza unor legi sau a altor acte normative nepublicate, la data preluarii, テョn Monitorul Oficial sau テョn Buletinul Oficial;
f) imobilele preluate de stat テョn baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si care nu au fost restituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensatii echitabile;
g) orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
h) orice alte imobile preluate fara titlu valabil sau fara respectarea dispozitiilor legale テョn vigoare la data preluarii, precum si cele preluate fara temei legal prin acte de dispozitie ale organelor locale ale puterii sau ale administratiei de stat.
(2) Persoanele ale caror imobile au fost preluate fara titlu valabil テョsi pastreaza calitatea de proprietar avuta la data preluarii, pe care o exercita dupa primirea deciziei sau a hotarテ「rii judecatoresti de restituire, conform prevederilor prezentei legi.
Art. 3. – Sunt テョndreptatite, テョn テョntelesul prezentei legi, la masuri reparatorii constテ「nd テョn restituire テョn natura sau, dupa caz, prin echivalent:
a) persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluarii テョn mod abuziv a acestora;
b) persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobilele si alte active テョn proprietate la data preluarii acestora テョn mod abuziv;
c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate テョn mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice dupa data de 6 martie 1945; テョndreptatirea la masurile reparatorii prevazute de prezentul articol este conditionata de continuarea activitatii ca persoana juridica pテ「na la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi sau de テョmprejurarea ca activitatea lor sa fi fost interzisa sau テョntrerupta テョn perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, iar acestea sa-si fi reluat activitatea dupa data de 22 decembrie 1989, daca, prin hotarテ「re judecatoreasca, se constata ca sunt aceeasi persoana juridica cu cea desfiintata sau interzisa, precum si partidele politice a caror activitate a fost interzisa sau テョntrerupta テョn perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, daca si-au reluat activitatea テョn conditiile legii.
Art. 4. – (1) テ始 cazul テョn care restituirea este ceruta de mai multe persoane テョndreptatite, dreptul de proprietate se constata sau se stabileste テョn cote-parti ideale, potrivit dreptului comun.
(2) De prevederile prezentei legi beneficiaza si mostenitorii persoanelor fizice テョndreptatite.
(3) Succesibilii care, dupa data de 6 martie 1945, nu au acceptat mostenirea sunt repusi de drept テョn termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi. Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a caror restituire se solicita テョn temeiul prezentei legi.
Art. 5. – Nu sunt テョndreptatite la restituire sau la alte masuri reparatorii persoanele care au primit despagubiri potrivit acordurilor internationale テョncheiate de Romテ「nia privind reglementarea problemelor financiare テョn suspensie, enumerate テョn anexa care face parte integranta din prezenta lege.
Art. 6. – (1) Prin imobile, テョn sensul prezentei legi, se テョntelege terenurile, cu sau fara constructii, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii テョn mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin テョncorporare テョn aceste constructii, inclusiv terenurile fara constructii afectate de lucrari de investitii de interes public aprobate, daca nu a テョnceput constructia acestora.
(2) Masurile reparatorii privesc si utilajele si instalatiile preluate de stat sau de alte persoane juridice o data cu imobilul, テョn afara de cazul テョn care au fost テョnlocuite, casate sau distruse.
Art. 7. – (1) De regula, imobilele preluate テョn mod abuziv se restituie テョn natura.
(2) Daca restituirea テョn natura este posibila, persoana テョndreptatita nu poate opta pentru masuri reparatorii prin echivalent decテ「t テョn cazurile expres prevazute de prezenta lege.
Art. 8. – (1) Nu intra sub incidenta prezentei legi terenurile al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.
(2) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitatilor minoritatilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale. Pテ「na la adoptarea acestor reglementari este interzisa テョnstrainarea imobilelor テョn cauza sau schimbarea destinatiei acestora.

CAPITOLUL IIRestituirea テョn natura sau masuri reparatorii prin echivalent

Art. 9. – (1) Imobilele preluate テョn mod abuziv, indiferent テョn posesia cui se afla テョn prezent, se restituie テョn natura テョn starea テョn care se afla la data cererii de restituire si libere de orice sarcini.
(2) テ始 cazul imobilelor care aveau numai alta destinatie decテ「t aceea de locuinta si care au fost demolate sau a caror restituire テョn natura, テョn tot sau テョn parte, nu este posibila, restituirea prin masuri reparatorii テョn echivalent se face prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare, de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital ori prin compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite テョn echivalent de detinator, cu acordul persoanei テョndreptatite.
Art. 10. – (1) テ始 situatia imobilelor preluate テョn mod abuziv si demolate total sau partial restituirea テョn natura se dispune pentru terenul liber si pentru constructiile ramase nedemolate, urmテ「nd sa se respecte documentatiile de urbanism legal aprobate, iar pentru constructiile demolate si terenurile ocupate masurile reparatorii se stabilesc prin echivalent.
(2) テ始 cazul テョn care pe terenurile imobilelor preluate テョn mod abuziv s-au ridicat constructii, persoana テョndreptatita poate obtine restituirea テョn natura a partii de teren ramase libera, urmテ「nd sa se respecte documentatiile de urbanism legal aprobate.
(3) Se restituie テョn natura terenurile pe care s-au ridicat constructii neautorizate テョn conditiile legii dupa data de 1 ianuarie 1990, precum si constructii usoare sau demontabile.
(4) テ始 cazul imobilelor preluate テョn mod abuziv si distruse ca urmare a unor calamitati naturale persoana テョndreptatita beneficiaza de restituirea テョn natura pentru terenul liber. Daca terenul nu este liber, masurile reparatorii pentru acesta se stabilesc テョn echivalent.
(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica テョn mod corespunzator si imobilelor rechizitionate テョn baza Legii nr. 139/1940 si distruse テョn timpul razboiului, daca nu au primit despagubiri.
(6) Valoarea corespunzatoare a constructiilor preluate テョn mod abuziv si demolate se stabileste potrivit actelor normative テョn vigoare la data demolarii, actualizata cu indicele inflatiei la data platii efective.
(7) Valoarea terenurilor, precum si a constructiilor nedemolate preluate テョn mod abuziv, care nu se pot restitui テョn natura, se stabileste potrivit actelor normative テョn vigoare.
(8) テ始 situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (4) masurile reparatorii テョn echivalent sunt cele prevazute la art. 9 alin. (2), la alegerea persoanei テョndreptatite.
(9) テ始 situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (4), pentru imobilele care aveau numai alta destinatie decテ「t aceea de locuinta masurile reparatorii prin echivalent se stabilesc potrivit art. 9 alin. (2).
Art. 11. – (1) Imobilele expropriate si ale caror constructii nu au fost demolate se pot restitui integral テョn natura persoanelor テョndreptatite, daca nu au fost テョnstrainate, cu respectarea dispozitiilor legale. Daca persoana テョndreptatita a primit o despagubire, restituirea テョn natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentテ「nd valoarea despagubirii primite, actualizata cu indicele inflatiei.
(2) テ始 cazul テョn care constructiile expropriate au fost demolate partial sau total, dar nu s-au executat lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie テョn natura cu constructiile ramase, iar pentru constructiile demolate masurile reparatorii se stabilesc テョn echivalent. Daca persoana テョndreptatita a primit o despagubire, restituirea este conditionata de rambursarea diferentei dintre valoarea despagubirii primite si valoarea constructiilor demolate, actualizata cu indicele inflatiei.
(3) テ始 cazul テョn care constructiile expropriate au fost integral demolate si lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa terenul partial, persoana テョndreptatita poate obtine restituirea テョn natura a partii de teren ramase libera, pentru cea ocupata de constructii noi si pentru cea necesara テョn vederea bunei utilizari a acestora masurile reparatorii stabilindu-se テョn echivalent.
(4) テ始 cazul テョn care lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa functional テョntregul teren afectat, masurile reparatorii se stabilesc テョn echivalent pentru テョntregul imobil.
(5) Valoarea constructiilor expropriate テョn vederea demolarii se stabileste potrivit actelor normative テョn vigoare la data exproprierii si se actualizeaza cu indicele inflatiei la data platii efective.
(6) Valoarea terenurilor apartinテ「nd imobilelor expropriate テョn vederea demolarii se stabileste potrivit actelor normative aplicabile la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi.
(7) テ始 situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4) valoarea masurilor reparatorii テョn echivalent se stabileste prin scaderea valorii actualizate a despagubirilor primite pentru teren, respectiv pentru constructii, din valoarea corespunzatoare a partii din imobilul expropriat – teren si constructii – care nu se poate restitui テョn natura, stabilita potrivit alin. (5) si (6).
(8) Pentru situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4) masurile reparatorii prin echivalent constau テョn acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare sau テョn actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, テョn functie de optiunea persoanei テョndreptatite.
(9) テ始 situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4), pentru imobilele care aveau numai alta destinatie decテ「t aceea de locuinta masurile reparatorii prin echivalent se stabilesc potrivit art. 9 alin. (2).
Art. 12. – (1) テ始 situatia imobilelor preluate cu titlu valabil, detinute de stat, de o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica, daca persoana テョndreptatita a primit o despagubire, restituirea テョn natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentテ「nd valoarea despagubirii primite, actualizata cu indicele inflatiei.
(2) Persoana テョndreptatita poate opta, テョn situatiile prevazute la alin. (1), テョn cazul テョn care despagubirea primita nu a fost corespunzatoare valorii imobilului, pentru completarea テョn echivalent a despagubirii de la valoarea actualizata cu indicele inflatiei a despagubirii primite pテ「na la valoarea corespunzatoare a imobilului.
(3) Valoarea corespunzatoare pentru constructii se stabileste potrivit prevederilor art. 11 alin. (5), iar cea pentru teren se stabileste potrivit prevederilor art. 11 alin. (6).
(4) Masurile reparatorii prin echivalent pentru situatiile prevazute la alin. (2) se stabilesc prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare sau テョn actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, テョn functie de optiunea persoanei テョndreptatite.
Art. 13. – (1) テ始 cazul imobilelor restituite prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege sau prin hotarテ「re judecatoreasca sunt aplicabile prevederile privind contractele de テョnchiriere cuprinse テョn Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte.
(2) Contractele de テョnchiriere pentru imobilele restituite テョn natura, ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate テョn Romテ「nia si de personalul strain al acestora, se prelungesc de drept pentru o perioada de 5 ani, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului.
Art. 14. – (1) Daca imobilul prevazut la art. 13 alin. (1) face obiectul unui contract de concesiune, locatie de gestiune, asociere テョn participatiune sau al unei operatiuni de leasing, persoana テョndreptatita poate opta pentru restituirea テョn natura sau pentru masuri reparatorii テョn echivalent.
(2) テ始 situatia optiunii pentru restituirea テョn natura persoana テョndreptatita se va subroga テョn drepturile statului sau ale persoanei juridice detinatoare テョn contractele prevazute la alin. (1), daca aceste contracte au fost テョncheiate potrivit legii.
Art. 15. – (1) Contractele de テョnchiriere prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 se vor テョncheia pentru o perioada de 5 ani. テ始 cazul テョn care chiriasului i se pune la dispozitie o alta locuinta corespunzatoare, acesta este obligat sa elibereze de テョndata locuinta ocupata.
(2) Neテョncheierea noului contract de テョnchiriere テョn cazul prevazut la art. 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, cauzata de neテョntelegerea asupra cuantumului chiriei cerute de proprietar sau de pretentia acestuia de restrテ「ngere a suprafetei locative pentru persoanele prevazute la art. 32 alin. (1) din aceeasi ordonanta, atrage prelungirea de drept a contractului de テョnchiriere pテ「na la テョncheierea noului contract.
(3) Pentru chiriasii persoane fizice din imobilele restituite テョn natura, precum si pentru cei din locuintele prevazute la art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, ale caror venituri nete lunare pe membru de familie se situeaza テョntre venitul mediu net lunar pe economie si dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei nu poate depasi 25% din venitul net lunar pe familie. Dispozitiile art. 31 alin. (2) si ale art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 se aplica テョn mod corespunzator. テ始 cazul テョn care chiria astfel calculata este mai mica decテ「t cea calculata potrivit art. 26-30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, proprietarul este scutit de impozitul pe teren si cladire, de impozitul pe chirie si este exonerat de raspundere pentru obligatiile ce テョi revin pe durata contractului de テョnchiriere respectiv.
(4) Pentru persoanele cu handicap, pentru persoanele prevazute テョn Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, テョn Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si テョn Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu テョncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate テョn strainatate ori constituite テョn prizonieri, la efectuarea schimbului obligatoriu prevazut la cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 locuinta oferita trebuie sa asigure conditii de folosinta similare celor existente テョn locuinta detinuta.
(5) Chiriasii ale caror contracte de テョnchiriere nu s-au reテョnnoit pentru motivele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 au prioritate la acordarea テョnlesnirilor prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, precum si a celor prevazute de Legea nr. 152/1998 privind テョnfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.
Art. 16. – (1) テ始 situatia imobilelor ocupate de unitati bugetare din テョnvatamテ「nt, din sanatate, asezaminte social-culturale sau de institutii publice, sedii ale partidelor politice legal テョnregistrate, de misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate テョn Romテ「nia, precum si de personalul cu rang diplomatic al acestora, necesare テョn vederea continuarii activitatilor de interes public, social-cultural sau obstesc, fostilor proprietari li se acorda masuri reparatorii prin echivalent, テョn conditiile prezentei legi.
(2) Ministerele de resort, precum si celelalte institutii publice interesate vor propune, iar Guvernul va stabili prin hotarテ「re, imobilele care nu vor fi retrocedate テョn natura si pentru care se acorda masuri reparatorii prin echivalent potrivit alin. (1).
(3) テ始 cazul テョn care imobilul nu mai este necesar potrivit scopului legal stabilit, fostii proprietari care beneficiaza de masuri reparatorii prin echivalent, テョn cazurile prevazute la alin. (1), vor fi notificati pentru a opta テョn viitor pentru restituirea テョn natura. テ始 aceste cazuri persoanele beneficiare de masuri reparatorii vor restitui sumele primite sau echivalentul bunurilor ori serviciilor, actualizate cu rata inflatiei.
(4) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica imobilelor preluate fara titlu valabil.
(5) Litigiile se solutioneaza potrivit dreptului comun, cu celeritate.
Art. 17. – (1) Statul, precum si institutiile publice, unitatile de テョnvatamテ「nt sau asezamintele social-culturale, care ocupa imobilul cu contract de テョnchiriere, au drept de preemtiune la cumpararea acestuia.
(2) Acest drept se poate exercita, sub sanctiunea decaderii, テョn termen de 90 de zile de la data primirii notificarii privind intentia de vテ「nzare.
(3) Notificarea se face prin executorul judecatoresc, potrivit legii.
(4) Contractele de vテ「nzare-cumparare テョncheiate cu テョncalcarea dreptului de preemtiune sunt lovite de nulitate.
Art. 18. – Masurile reparatorii se stabilesc numai テョn echivalent si テョn urmatoarele cazuri:
a) persoana テョndreptatita era asociat la persoana juridica proprietara a imobilelor si a activelor la data preluarii acestora テョn mod abuziv, cu exceptia cazului テョn care persoana テョndreptatita era unic asociat sau persoanele テョndreptatite asociate erau membri ai aceleiasi familii;
b) imobilul nu mai exista la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi, cu exceptia imobilelor distruse ca urmare a unor calamitati naturale;
c) imobilul a fost transformat, astfel テョncテ「t a devenit un imobil nou テョn raport cu cel preluat, daca partile nu au convenit altfel;
d) imobilul a fost テョnstrainat fostului chirias cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute テョn proprietatea statului.
Art. 19. – (1) Persoanele care au primit despagubiri テョn conditiile Legii nr. 112/1995 pot solicita numai restituirea テョn natura, cu obligatia returnarii sumei reprezentテ「nd despagubirea primita, actualizata cu indicele inflatiei, daca imobilul nu a fost vテ「ndut pテ「na la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi.
(2) テ始 cazul テョn care persoana テョndreptatita a optat pentru despagubiri si imobilul a fost vテ「ndut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pテ「na la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi, persoana テョndreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea corespunzatoare a テョntregului imobil, teren si constructii. Daca persoanele テョndreptatite au primit despagubiri, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea テョncasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare a imobilului, care se acopera prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare sau prin actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, テョn functie de optiunea persoanei fizice sau juridice テョndreptatite. Daca persoanei テョndreptatite i s-a stabilit despagubirea potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 si nu a テョncasat-o, valoarea astfel stabilita i se va acorda テョn despagubiri banesti, iar diferenta pテ「na la valoarea corespunzatoare a imobilului se va acoperi prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare sau prin actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, テョn functie de optiunea acesteia.
(3) テ始 cazul テョn care valoarea despagubirii nu a fost テョnca stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, calculul si plata masurilor reparatorii se vor stabili potrivit alin. (2).
(4) Persoanele テョndreptatite care nu au formulat cereri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, precum si cele ale caror cereri au fost respinse ori nu au fost solutionate pテ「na la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi au dreptul de a formula o asemenea cerere テョn conditiile prezentei legi.

CAPITOLUL IIIProceduri de restituire

Art. 20. – (1) Imobilele – terenuri si constructii – preluate テョn mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, de o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica, vor fi restituite persoanei テョndreptatite, テョn natura, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata a organelor de conducere ale unitatii detinatoare.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si テョn cazul テョn care statul sau o autoritate publica centrala sau locala ori o organizatie cooperatista este actionar sau asociat minoritar al unitatii care detine imobilul, daca valoarea actiunilor sau partilor sociale detinute este mai mare sau egala cu valoarea corespunzatoare a imobilului a carui restituire テョn natura este ceruta.
(3) テ始 cazul primariilor restituirea テョn natura sau prin echivalent catre persoana テョndreptatita se face prin dispozitia motivata a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.
(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si (2), テョn cazul bunurilor detinute de o organizatie cooperatista, persoana テョndreptatita poate opta si pentru masuri reparatorii prin echivalent constテ「nd テョn compensare cu alte bunuri ori servicii sau despagubiri banesti.
Art. 21. – (1) Persoana テョndreptatita va notifica テョn termen de 6 luni de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi persoana juridica detinatoare, solicitテ「nd restituirea テョn natura a imobilului. テ始 cazul テョn care sunt solicitate mai multe imobile, se va face cテ「te o notificare pentru fiecare imobil.
(2) Notificarea va cuprinde denumirea si adresa persoanei notificate, elementele de identificare a persoanei テョndreptatite, elementele de identificare a bunului imobil solicitat, precum si valoarea estimata a acestuia.
(3) Notificarea va fi comunicata prin executorul judecatoresc de pe lテ「nga judecatoria テョn a carei circumscriptie teritoriala se afla imobilul solicitat sau テョn a carei circumscriptie テョsi are sediul persoana juridica detinatoare a imobilului. Executorul judecatoresc va テョnregistra notificarea si o va comunica persoanei notificate テョn termen de 7 zile de la data テョnregistrarii.
(4) Notificarea テョnregistrata face dovada deplina テョn fata oricaror autoritati, persoane fizice sau juridice, a respectarii termenului prevazut la alin. (1), chiar daca a fost adresata altei unitati decテ「t cea care detine imobilul.
(5) Nerespectarea termenului de 6 luni prevazut pentru trimiterea notificarii atrage pierderea dreptului de a solicita テョn justitie masuri reparatorii テョn natura sau prin echivalent.
Art. 22. – Actele doveditoare ale dreptului de proprietate, precum si, テョn cazul mostenitorilor, cele care atesta aceasta calitate vor fi depuse ca anexe la notificare o data cu aceasta sau テョn termen de cel mult 18 luni de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi.
Art. 23. – (1) テ始 termen de 60 de zile de la テョnregistrarea notificarii sau, dupa caz, de la data depunerii actelor doveditoare potrivit art. 22 unitatea detinatoare este obligata sa se pronunte, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, asupra cererii de restituire テョn natura.
(2) Persoana テョndreptatita are dreptul sa sustina テョn fata organelor de conducere ale unitatii detinatoare cererea de restituire テョn natura. テ始 acest scop ea va fi invitata テョn scris, テョn timp util, sa ia parte la lucrarile organului de conducere al unitatii detinatoare.
(3) Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata se comunica persoanei テョndreptatite テョn termen de cel mult 10 zile de la data adoptarii.
(4) Decizia sau, dupa caz, dispozitia de aprobare a restituirii テョn natura a imobilului face dovada proprietatii persoanei テョndreptatite asupra acestuia, are forta probanta a unui テョnscris autentic si constituie titlu executoriu pentru punerea テョn posesie, dupa テョndeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara.
(5) Decizia sau, dupa caz, dispozitia prevazuta la alin. (4) trebuie pusa テョn executare テョn termen de 3 ani de la data primirii ei de catre persoana テョndreptatita.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) sunt aplicabile si dispozitiilor emise de primari potrivit art. 20 alin. (3).
Art. 24. – (1) Daca restituirea テョn natura nu este aprobata sau nu este posibila, dupa caz, detinatorul imobilului este obligat ca, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, テョn termenul prevazut la art. 23 alin. (1) sa faca persoanei テョndreptatite o oferta de restituire prin echivalent, corespunzatoare valorii imobilului.
(2) テ始 cazul imobilelor cu destinatia de locuinte, daca restituirea テョn natura nu este posibila, oferta de restituire prin echivalent se poate face sub forma unor despagubiri banesti. Persoana テョndreptatita poate opta pentru celelalte forme de restituire prin echivalent, corespunzatoare valorii imobilului.
(3) テ始 termen de 60 de zile de la primirea ofertei persoana テョndreptatita este obligata sa raspunda テョn scris daca accepta sau refuza oferta. Lipsa raspunsului scris echivaleaza cu neacceptarea ofertei.
(4) Daca oferta acceptata consta テョn bunuri imobile, sunt aplicabile prevederile art. 23 alin. (4).
(5) Daca oferta acceptata consta テョn bunuri mobile sau servicii, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun テョn materie, dupa caz.
(6) Daca oferta acceptata consta テョn titluri de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare sau, dupa caz, テョn actiuni, persoana テョndreptatita va urma procedura prevazuta la cap. IV.
(7) Daca oferta este refuzata potrivit alin. (3), persoana テョndreptatita poate ataca テョn justitie decizia prevazuta la alin. (1) テョn termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
(8) Competenta de solutionare revine sectiei civile a tribunalului テョn a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare. Hotarテ「rea tribunalului este supusa cailor legale de atac.
Art. 25. – (1) Dispozitiile art. 23 sunt aplicabile si テョn situatia テョn care persoana juridica notificata detine numai テョn parte bunurile imobile solicitate. テ始 aceasta situatie persoana juridica detinatoare va emite decizia motivata de retrocedare numai pentru partea din imobil pe care o detine.
(2) Persoana juridica notificata va comunica persoanei テョndreptatite toate datele privind persoana fizica sau juridica detinatoare a celeilalte parti din imobilul solicitat. Totodata va anexa la comunicare si copii de pe actele de transfer al dreptului de proprietate sau, dupa caz, de administrare. テ始 cazul テョn care nu detine aceste date persoana juridica notificata va comunica acest fapt persoanei テョndreptatite.
(3) Comunicarea prevazuta la alin. (2) si, dupa caz, actele anexate vor fi transmise persoanei テョndreptatite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(4) Termenul de 6 luni prevazut la art. 21 alin. (1) curge テョn acest caz de la data primirii comunicarii prevazute la alin. (3).
(5) Dispozitiile alin. (2), (3) si (4) se aplica テョn mod corespunzator si テョn cazul テョn care unitatea notificata nu detine nici macar テョn parte imobilul solicitat, dar comunica persoanei テョndreptatite datele de identificare a unitatii detinatoare.
(6) Dispozitiile art. 24 se aplica テョn mod corespunzator.
Art. 26. – (1) テ始 cazul テョn care persoana テョndreptatita nu cunoaste detinatorul bunului imobil solicitat, notificarea se va trimite primariei テョn a carei raza se afla imobilul, respectiv Primariei Municipiului Bucuresti. Termenul de 6 luni prevazut la art. 21 alin. (1) curge, dupa caz, de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi sau de la data primirii comunicarii prevazute la art. 25 alin. (3).
(2) テ始 termen de 30 de zile primaria notificata este obligata sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice persoanei テョndreptatite elementele de identificare a acesteia.
(3) テ始 cazul テョn care unitatea detinatoare nu a fost identificata, persoana テョndreptatita poate chema テョn judecata statul, prin Ministerul Finantelor Publice, テョn termen de 90 de zile de la data la care a expirat termenul prevazut la alin. (1), daca nu a primit comunicarea din partea primariei, sau de la data comunicarii, solicitテ「nd restituirea テョn natura sau, dupa caz, masuri reparatorii prin echivalent テョn formele prevazute de prezenta lege.
Art. 27. – (1) Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, evidentiate テョn patrimoniul unei societati comerciale privatizate cu respectarea dispozitiilor legale, persoana テョndreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent, constテ「nd テョn bunuri ori servicii, actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital sau titluri de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare, corespunzatoare valorii imobilelor solicitate.
(2) Notificarea prin care se solicita restituirea potrivit alin. (1) se adreseaza institutiei publice implicate care a efectuat privatizarea – Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (fostul Fond al Proprietatii de Stat), ministerul de resort, autoritatea administratiei publice locale – テョn a carei raza este sau era situat imobilul, indiferent de valoarea acestuia.
(3) テ始 situatia bunurilor imobile preluate cu titlu valabil, テョnstrainate sub orice forma din patrimoniul administratiei publice centrale sau locale, persoana テョndreptatita va notifica organele de conducere ale acesteia. テ始 acest caz masurile reparatorii テョn echivalent sunt cele prevazute la art. 9 alin. (2), la alegerea persoanei テョndreptatite.
(4) Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, care au fost detinute de o organizatie cooperatista si au fost テョnstrainate de aceasta cu respectarea legii, persoana テョndreptatita are dreptul la masuri reparatorii テョn echivalent constテ「nd テョn bunuri ori servicii sau despagubiri banesti. Notificarea se adreseaza organizatiei cooperatiste care a detinut imobilul, indiferent de valoarea acestuia.
Art. 28. – (1) テ始 termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei テョndreptatite organele de conducere ale institutiei publice implicate テョn privatizare, prevazuta la art. 27 alin. (2), respectiv ale organizatiei cooperatiste prevazute la art. 27 alin. (4), vor stabili prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata valoarea si modalitatea masurilor reparatorii corespunzatoare convenite prin negociere.
(2) Termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1) poate fi prelungit numai la cererea persoanei テョndreptatite, テョn vederea completarii dovezilor necesare, sau テョn caz de imposibilitate a prezentarii persoanei テョndreptatite, dovedita cu テョnscrisuri. Prelungirea termenului テョn vederea completarii dovezilor necesare nu poate depasi 18 luni de la data テョnregistrarii notificarii, sub sanctiunea solutionarii cererii pe baza actelor doveditoare existente la dosar.
Art. 29. – Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a organului de conducere al institutiei publice implicate テョn privatizare, respectiv al organizatiei cooperatiste, se va emite pe baza avizului organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si se va comunica persoanei テョndreptatite テョn termen de 15 zile de la data adoptarii. Dispozitiile art. 23 alin. (4) se aplica テョn mod corespunzator. Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor emite avizul, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de prezenta lege.
Art. 30. – (1) テ始 termen de 6 luni de la primirea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei motivate care confera dreptul de a primi titluri de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare persoana テョndreptatita este obligata sa solicite Ministerului Finantelor Publice eliberarea acestor titluri, sub sanctiunea diminuarii valorii stabilite cu 10% テョn caz de テョntテ「rziere.
(2) テ始 termen de 3 luni de la primirea cererii persoanei テョndreptatite Ministerul Finantelor Publice este obligat sa elibereze titlurile de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare, garantate de stat, sub sanctiunea platii unor penalitati de テョntテ「rziere de 0,1% pe zi din valoarea sumei totale.
Art. 31. – (1) Daca テョn termenul stabilit la art. 28 alin. (1) nu s-a convenit asupra valorii corespunzatoare si asupra modalitatilor de acordare a masurilor reparatorii, se va テョncheia un proces-verbal de divergenta.
(2) テ始 termen de 6 luni de la data procesului-verbal de divergenta persoana テョndreptatita se poate adresa sectiei civile a tribunalului テョn a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice cu care este テョn litigiu, sub sanctiunea pierderii dreptului la masurile reparatorii prevazute de prezenta lege.
(3) Cererea se va judeca cu celeritate. La primirea cererii se va fixa un prim termen cu citarea partilor テョn camera de consiliu, la care se va dispune efectuarea unei expertize avテ「nd ca obiect stabilirea valorii corespunzatoare a imobilului テョn vederea acordarii masurilor reparatorii prin echivalent si se va desemna un expert tehnic sau contabil, dupa caz. Valoarea corespunzatoare a imobilului va fi stabilita numai pe baza de expertiza, care va tine seama si de sarcinile bunului, atテ「t la preluare, cテ「t si la restituire.
(4) Daca persoana テョndreptatita opteaza prin cerere pentru titluri de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare, va fi citat テョn cauza si Ministerul Finantelor Publice.
(5) Hotarテ「rea tribunalului este supusa cailor legale de atac.
(6) テ始 cazul テョn care persoana テョndreptatita a optat テョn cererea adresata justitiei pentru actiuni, prin hotarテ「re judecatoreasca instanta va constata valoarea corespunzatoare stabilita prin expertiza si va obliga institutia publica implicata テョn privatizare sa emita o decizie sau, dupa caz, o dispozitie motivata テョn temeiul careia persoana テョndreptatita va primi actiuni.
(7) Daca persoana テョndreptatita a optat テョn cerere pentru titluri de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare, prin hotarテ「re judecatoreasca instanta va constata valoarea corespunzatoare stabilita prin expertiza si va obliga Ministerul Finantelor Publice sa emita titlurile respective.
Art. 32. – (1) Persoanele care aveau calitatea de asociat al persoanelor juridice nationalizate prin Legea nr. 119/1948 sau prin alte acte normative au dreptul la masuri reparatorii constテ「nd テョn actiuni acordate cu precadere la societatea comerciala care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate sau cu prioritate la o alta societate comerciala tranzactionata pe piata de capital.
(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaza persoanele fizice sau juridice care au primit despagubiri pテ「na la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi, テョn conditiile art. 5.
(3) Actiunile se vor acorda, la cererea persoanei テョndreptatite, de catre institutia publica implicata テョn privatizarea societatii comerciale mentionate la alin. (1).
(4) Recalcularea valorii actiunilor se face de catre institutia publica implicata テョn privatizare テョn baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, publicat テョn Monitorul Oficial al Romテ「niei, Partea a IV-a, sau テョnregistrat la registrul comertului テョnaintea nationalizarii, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romテ「niei si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica si Studii Economice.
(5) テ始 termen de 30 de zile de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi Banca Nationala a Romテ「niei va stabili coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pテ「na la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi.
(6) テ始 termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei テョndreptatite sau テョn termenul prelungit conform art. 28 institutia publica implicata テョn privatizare va stabili prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata valoarea recalculata a actiunilor.
(7) Daca persoana テョndreptatita solicita actiuni, institutia publica implicata テョn privatizare va stabili テョn urma negocierii, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, societatile comerciale si numarul de actiuni corespunzatoare valorii recalculate.
(8) Persoana テョndreptatita poate negocia cu institutia publica implicata テョn privatizare si alte forme de masuri reparatorii テョn echivalent.
Art. 33. – (1) テ始 situatia imobilelor pentru care la art. 10 si 11 a fost stabilita restituirea テョn echivalent persoana テョndreptatita adreseaza notificarea prevazuta la art. 21 alin. (1) primariei テョn a carei raza s-a aflat imobilul, respectiv Primariei Municipiului Bucuresti.
(2) Masurile reparatorii テョn echivalent se stabilesc prin dispozitie motivata a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dat テョn urma verificarii conditiilor de fond si de forma prevazute de prezenta lege.
(3) Dispozitiile art. 21-26 se aplica テョn mod corespunzator.

CAPITOLUL IV
Masuri reparatorii prin echivalent sub forma
de titluri de valoare nominala sau de actiuni

Art. 34. – (1) テ始 termen de 30 de zile de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi Ministerul Finantelor Publice Publice va elabora norme metodologice privind emiterea, テョnregistrarea si utilizarea titlurilor de valoare nominala.
(2) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice conform art. 30 alin. (2) pot circula pe piata si pot fi folosite exclusiv テョn procesul de privatizare.
(3) Institutiile publice implicate テョn privatizare, precum si Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (fostul Fond al Proprietatii de Stat) sunt obligate sa primeasca テョn plata titlurile de valoare nominala prevazute la alin. (2) pentru cumpararea de actiuni si active ale societatilor comerciale テョn curs de privatizare.
(4) Termenul de valorificare a titlurilor de valoare nominala folosite exclusiv テョn procesul de privatizare este de cel mult 7 ani de la data emisiunii titlului, la valoarea actualizata テョn raport cu indicele inflatiei.
Art. 35. – (1) テ始 cazul テョn care masurile reparatorii テョn echivalent se fac prin actiuni persoana テョndreptatita se adreseaza uneia dintre institutiile publice implicate テョn privatizare, prevazute la art. 27 alin. (2), cu o cerere, テョn termen de 60 de zile de la primirea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei motivate.
(2) Institutia publica implicata テョn privatizare este obligata ca テョn termen de 60 de zile de la data primirii cererii sa invite persoana テョndreptatita pentru a negocia masurile reparatorii テョn echivalent.

CAPITOLUL V
Masuri reparatorii prin echivalent sub forma de despagubiri banesti

Art. 36. – (1) Despagubirile banesti se acorda conform prevederilor prezentului capitol.
(2) Notificarile prin care persoana テョndreptatita solicita acordarea de despagubiri banesti sau opteaza pentru despagubiri banesti se adreseaza prefecturii テョn a carei raza se afla ori s-a aflat imobilul preluat abuziv, テョn termenul si テョn conditiile reglementate de art. 21.
(3) テ始 cazul テョn care persoana テョndreptatita a solicitat restituirea テョn natura, dar aceasta nu a fost aprobata sau nu este posibila, potrivit legii, unitatea detinatoare sau, dupa caz, primaria va transmite decizia, respectiv dispozitia privind oferta de acordare a despagubirilor banesti, prefecturii テョn a carei raza acestea テョsi au sediul, テョn termen de 60 de zile de la primirea notificarii. Daca valoarea imobilului s-a stabilit prin expertiza, se va anexa si o copie de pe expertiza, iar daca oferta nu a fost acceptata si persoana テョndreptatita s-a adresat instantei, se va face aceasta mentiune.
(4) テ始 cazul テョn care nu s-a efectuat o expertiza pentru stabilirea valorii imobilului, decizia sau, dupa caz, dispozitia mentionata la alin. (2) va cuprinde テョn mod obligatoriu valoarea estimativa a acestuia.
Art. 37. – Dupa centralizarea notificarilor si a ofertelor de acordare a despagubirilor banesti prefecturile vor transmite centralizatoarele, テョmpreuna cu materialele primite, Ministerului Finantelor Publice.
Art. 38. – Pentru evaluarea despagubirilor banesti care urmeaza sa fie acordate persoanelor テョndreptatite, テョn termen de 6 luni de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi se va constitui prin decizie a primului-ministru o comisie interministeriala formata din 2-3 reprezentanti ai Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei Publice.
Art. 39. – Secretariatul comisiei interministeriale se asigura de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.nda;co
Art. 40. – Pe baza evaluarii despagubirilor banesti, テョn termen de un an de la expirarea termenului de 6 luni prevazut de lege pentru depunerea notificarilor, prin lege speciala se vor reglementa modalitatile, cuantumul si procedurile de acordare a despagubirilor banesti, care pot fi plafonate.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 41. – テ始calcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala.
Art. 42. – (1) Distrugerile si degradarile cauzate imobilelor care fac obiectul prezentei legi dupa intrarea テョn vigoare a acesteia si pテ「na テョn momentul predarii efective catre persoana テョndreptatita cad テョn sarcina detinatorului imobilului.
(2) Detinatorul imobilului, テョn prezenta persoanei テョndreptatite, va テョncheia un proces-verbal privind starea de fapt a imobilului, テョn termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
(3) テ始 cazul nerespectarii de catre detinatorul imobilului a termenului prevazut la alin. (2), persoana テョndreptatita se poate adresa executorului judecatoresc, care va テョntocmi procesul-verbal privind situatia reala a imobilului.
(4) テ始 vederea recuperarii cheltuielilor suportate de persoana テョndreptatita pentru テョntocmirea procesului-verbal privind situatia de fapt a imobilului prin executorul judecatoresc copia legalizata de pe procesul-verbal constituie titlu executoriu テョmpotriva detinatorului imobilului.
Art. 43. – (1) Imobilele care テョn urma procedurilor prevazute la cap. III nu se restituie persoanelor テョndreptatite ramテ「n テョn administrarea detinatorilor actuali.
(2) Imobilele cu alta destinatie decテ「t cea de locuinta, prevazute la alin. (1), se pot テョnstraina potrivit legislatiei テョn vigoare. Detinatorii cu titlu valabil la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi au drept de preemtiune.
(3) Imobilele cu destinatia de locuinte, prevazute la alin. (1), pot fi テョnstrainate potrivit legislatiei テョn vigoare, chiriasii avテ「nd drept de preemtiune.
(4) Sumele テョncasate ca urmare a vテ「nzarii imobilelor prevazute la alin. (3) vor alimenta fondul prevazut la art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995.
Art. 44. – (1) Chiriasii carora, テョn temeiul prevederilor art. 9 alin. 1-4 din Legea nr. 112/1995, li s-au vテ「ndut, cu respectarea prevederilor acestei legi, apartamentele テョn care locuiau au dreptul sa le テョnstraineze sub orice forma テョnainte de テョmplinirea termenului de 10 ani de la data cumpararii numai persoanei テョndreptatite, fost proprietar al acelei locuinte.
(2) Pretul vテ「nzarii nu poate fi mai mare decテ「t valoarea actualizata a pretului platit de chirias la cumpararea locuintei テョn baza Legii nr. 112/1995, cu exceptia situatiilor cテ「nd partile convin altfel.
(3) テ始 termen de 90 de zile de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi persoana テョndreptatita trebuie sa notifice chiriasului dobテ「nditor intentia de a cumpara locuinta si adresa unde poate fi gasita.
(4) Persoana テョndreptatita care a primit despagubiri banesti pentru imobil este obligata sa restituie statului, daca este cazul, diferenta dintre valoarea despagubirilor primite si pretul de cumparare platit fostului chirias, actualizate.
Art. 45. – (1) Persoanele carora li s-a restituit テョn natura un imobil cu destinatia de locuinta si care detin cu chirie テョn aceeasi localitate o locuinta din fondul locativ de stat sunt obligate sa puna la dispozitie primariei aceasta locuinta la data mutarii efective テョn imobilul restituit. Locuintele din fondul locativ de stat eliberate se constituie テョntr-un fond locativ special destinat chiriasilor din imobilele restituite fostilor proprietari.
(2) Familiilor cu mijloace financiare situate sub nivelul venitului minim pe economie, invalizilor, pensionarilor si persoanelor cu handicap li se vor asigura locuinte sociale construite dintr-un fond constituit テョn cota de 2% din sumele obtinute din privatizare si care va fi prevazut anual テョn legea bugetului de stat.
Art. 46. – (1) Actele juridice de テョnstrainare, inclusiv cele facute テョn cadrul procesului de privatizare, avテ「nd ca obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor prezentei legi, sunt valabile daca au fost テョncheiate cu respectarea legilor テョn vigoare la data テョnstrainarii.
(2) Actele juridice de テョnstrainare, inclusiv cele facute テョn cadrul procesului de privatizare, avテ「nd ca obiect imobile preluate fara titlu valabil, sunt lovite de nulitate absoluta, テョn afara de cazul テョn care actul a fost テョncheiat cu bunacredinta.
(3) Actele juridice de テョnstrainare, inclusiv cele facute テョn cadrul procesului de privatizare, avテ「nd ca obiect imobilele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), sunt lovite de nulitate absoluta, buna-credinta neputテ「nd fi invocata テョn aceste cazuri.
(4) Actele juridice de テョnstrainare, inclusiv cele テョntocmite テョn cadrul procesului de privatizare, avテ「nd ca obiect imobile preluate cu titlu valabil, sunt lovite de nulitate absoluta daca au fost テョncheiate cu テョncalcarea dispozitiilor imperative ale legilor テョn vigoare la data テョnstrainarii.
(5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie テョn termen de un an de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi.
Art. 47. – (1) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si テョn cazul actiunilor テョn curs de judecata, persoana テョndreptatita putテ「nd alege calea acestei legi, renuntテ「nd la judecarea cauzei sau solicitテ「nd suspendarea cauzei.
(2) テ始 cazul actiunilor formulate potrivit art. 46 si 48, procedura de restituire テョnceputa テョn temeiul prezentei legi este suspendata pテ「na la solutionarea acelor actiuni prin hotarテ「re judecatoreasca definitiva si irevocabila. Persoana テョndreptatita va テョnstiinta de テョndata persoana notificata, potrivit art. 21 alin. (1).
(3) テ始 cazul テョn care persoanei テョndreptatite i s-a respins, prin hotarテ「re judecatoreasca definitiva si irevocabila, actiunea privind restituirea テョn natura a bunului solicitat, termenul de notificare prevazut la art. 21 alin. (1) curge de la data ramテ「nerii definitive si irevocabile a hotarテ「rii judecatoresti.
Art. 48. – Persoanele テョndreptatite, precum si persoanele vatamate テョntr-un drept al lor, carora pテ「na la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi li s-au respins, prin hotarテ「ri judecatoresti definitive si irevocabile, actiunile avテ「nd ca obiect bunuri preluate テョn mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, pot solicita, indiferent de natura solutiilor pronuntate, masuri reparatorii テョn natura sau prin echivalent, テョn conditiile prezentei legi.
Art. 49. – (1) Chiriasii au dreptul la despagubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuinta prin テョmbunatatirile necesare si utile.
(2) テ始 cazul テョn care imobilul care se restituie a fost preluat cu titlu valabil, obligatia de despagubire prevazuta la alin. (1) revine persoanei テョndreptatite.
(3) テ始 cazul テョn care imobilul care se restituie a fost preluat fara titlu valabil, obligatia de despagubire revine statului sau unitatii detinatoare.
(4) Valoarea despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabileste pe baza de expertiza.
(5) Prin テョmbunatatiri, テョn sensul prezentei legi, se テョntelege cheltuielile necesare si utile. Cuantumul despagubirilor se stabileste la valoarea actualizata a cheltuielilor, scazテ「ndu-se gradul de uzura al テョmbunatatirilor, テョn raport cu durata de viata normala a acestora, care se suporta de chiriasi.
Art. 50. – Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale vor lua masuri pentru conservarea tuturor dosarelor constituite de comisiile de aplicare a Legii nr. 112/1995, vor elibera, la cerere, copii de pe actele existente la dosar si vor da relatiile solicitate de persoanele テョndreptatite.
Art. 51. – Cererile sau actiunile テョn justitie, precum si transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor prezentei legi si de bunurile care fac obiectul acesteia, sunt scutite de taxe de timbru.
Art. 52. – La data intrarii テョn vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat テョn sedinta din 14 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romテ「niei.

Apartamente
   Bucuresti - Ultracentral-Piata Universitatii-Bd.Carol I-Piata Rosetti -Bd.Hriso Botev

Terenuri
   Bucuresti - Sos.Oltenitei-Delta Vacaresti-Str.Savinesti-Cercetatorilor

Terenuri
   Bucuresti - Sos.Giurgiului-Gara Progresul-Romtrans-Dedeman Hypermarket-Sect.4

Magazine
   Bucuresti - Bd.Unirii-Str.Traian-Str.Matei Basarab-Rin Hotel

Birouri
   Bucuresti - Piata Universitatii-Metrou-Bd.Elisabeta-Str.Academiei-Arhitectura

Terenuri
   Calugareni - DN 5 Soseaua Bucuresti Giurgiu Km.41 Calugareni

Birouri
   Bucuresti - Piata Universitatii-Metrou-Bd.Elisabeta-Str.Academiei-Arhitectura

Birouri
   Bucuresti - Cartierul Francez-Le Club-Sos.Nordului-Parcul Herastrau-Bd. Nicolae Caramfi

Vile
   Bucuresti - Ultracentral Parcul Gradina Icoanei

Vile
   Sinaia - Sinaia-Central-Hotel International