© 2007 CAGEAD INVEST Member of Romanian Association of Real Estate Agencies, Bucharest, Romania | Phone: +4 0744 367 781
Despre noi
Oferte inchirieri
Oferte vanzari
Oportunitati
Proiecte noi
Evenim. imobiliare
Legislatie
Parteneri
Contact

Cautare avansata  

Cereri clienti
Oferte proprietari
 
Harta Bucuresti
Bucharest Map
Harta & Street View
Map & Street View
Share |
View Vladimir  Nerisanu's LinkedIn profile
Newsletter  

Legislatie
   Legea nr. 1/2000
- pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

  Continut:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificata si completata prin Legea nr. 169/1997 si republicata*), li se stabileste dreptul de proprietate テョn conditiile prevazute de prezenta lege.
__________
*) Legea nr. 18/1991 a fost republicata テョn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.

Art. 2. – (1) テ始 aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea sunt libere.
(2) Drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere テョn posesie sau titlu de proprietate, raman valabile fara nici o alta confirmare.

Art. 3. – (1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa テョn cooperativa agricola de productie sau preluata テョn orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, se face integral テョn localitatile テョn care exista suprafete de teren agricol constituite ca rezerva la dispozitia comisiei, potrivit art. 18 din aceeasi lege.
(2) テ始 cazul テョn care テョn localitate nu exista suprafete de teren agricol pentru a satisface integral cererile, テョn conditiile alin. (1), reconstituirea dreptului de proprietate se va face si din suprafetele de teren agricol trecute テョn proprietatea comunei, a orasului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si, dupa caz, テョn situatiile テョn care prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile se constata nulitatea absoluta a unor titluri de proprietate, din terenurile agricole care trec テョn proprietatea privata a statului テョn baza unor astfel de hotarari.
(3) テ始 situatia テョn care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, テョn conditiile alin. (2), se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedat.
(4) Despagubirile se vor acorda テョncepand cu suprafetele cele mai mici care nu pot fi retrocedate.

Art. 4. – (1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati ale persoanelor fizice, care au trecut テョn proprietatea statului テョn mod abuziv si se gasesc incluse テョn diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de alta natura, se restituie, テョn conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar テョn situatia テョn care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate. テ始 localitatile テョn care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, テョn conditiile legii.
(2) テ始 cazul テョn care lucrarile pentru care suprafata de teren a fost expropriata nu au fost executate sau se afla テョn stadiu de proiect, suprafata preluata se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora.

Art. 5. – テ始 cazul persoanelor fizice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate テョn limita suprafetei de teren agricol de pana la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, iar aceasta cota a depasit procentul de 5%, la reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceasta cota li se aplica, テョn mod corespunzator, dispozitiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.
Art. 6. – (1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole, テョn conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orasenesti si municipale si cele judetene, constituite potrivit legii, vor verifica テョn mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinandu-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege.
(2) Dispozitiile art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, privind stabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum si dispozitiile procedurale prevazute la art. 51-59 din aceeasi lege se aplica テョn mod corespunzator la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.
(3) テ始 situatia テョn care anumite suprafete sunt revendicate de doi cetateni, dintre care unul este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate テョn perioada anilor 1953-1959, si cel de al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar テョn limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul テョn natura ambilor solicitanti. テ始 cazul テョn care resursele sunt insuficiente, se va atribui テョn natura terenul persoanei care detine actele de proprietate, iar cei care au fost テョmproprietariti cu asemenea terenuri vor fi despagubiti テョn conditiile legii.

Art. 7. – (1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 si 23 din prezenta lege, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, daca persoanele テョn cauza au deja un titlu emis テョn conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(2) テ始 cazul テョn care unor asemenea persoane nu li s-a emis テョnca nici un titlu de proprietate, se va emite un singur titlu de proprietate pentru テョntreaga suprafata rezultata atat din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991*), nemodificata, cat si din aplicarea prevederilor prezentei legi.
(3) Dispozitiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, raman aplicabile.
__________
*) Legea nr. 18/1991 a fost publicata テョn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991.

CAPITOLUL II
Retrocedarea terenurilor agricole

Art. 8. – Persoanelor fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, テョn temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, li se restituie テョn natura suprafete cu destinatie agricola sau piscicola de aceeasi calitate, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, テョn perimetrul acestor societati. Atribuirea efectiva a terenurilor se face テョn zona colinara pe vechile amplasamente, iar テョn zonele de campie pe vechile amplasamente daca nu sunt afectate exploatatiile agricole, proprietate publica si privata a statului, テョn unitatea lor.

Art. 9. – (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa, apartin domeniului public si raman テョn administrarea acestora.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi de unitatile de テョnvatamant cu profil agricol sau silvic si care trec テョn administrarea acestora.
(3) Terenurile agricole proprietate de stat, care pe baza actelor doveditoare au constituit patrimoniul Academiei Romane, universitatilor si institutiilor de テョnvatamant superior cu profil agricol, trec テョn proprietatea acestora.

Art. 10. – Persoanelor fizice carora li s-au stabilit drepturi de creanta la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societatile nationale cu profil agricol, potrivit prevederilor Legii nr. 46/1992, li se restituie suprafetele de teren agricol.

Art. 11. – テ始 toate cazurile societatile comerciale, institutele, statiunile de cercetare si productie agricola, precum si regiile autonome si societatile nationale cu profil agricol vor achita, テョn mod obligatoriu, drepturile テョn natura sau de creanta stabilite si prevazute テョn Legea nr. 48/1994.

Art. 12. – (1) Consiliile comunale, orasenesti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, テョmpreuna cu oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, daca acestea sunt libere de constructii, sau テョn sole situate テョn imediata apropiere a localitatilor, asigurandu-se accesul la lucrarile de hidroamelioratii, acolo unde ele exista.
(2) テ始 cazul テョn care pe suprafetele retrocedate sunt amplasate lucrari de hidroamelioratii, proprietarii pusi テョn posesie sunt obligati sa asigure accesul si folosinta comuna pentru toti proprietarii, la テョntreaga capacitate a acestora.
(3) Persoanele fizice si persoanele juridice, care au dreptul de acces si de folosinta comuna la lucrarile si instalatiile de hidroamelioratii, sunt obligate sa exercite aceste drepturi cu buna-credinta, sa nu afecteze starea de folosinta normala si sa contribuie, proportional, la テョntretinerea si reparatia acestor lucrari si instalatii. Toti utilizatorii raspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrarilor si instalatiilor テョn toate cazurile テョn care raspunderea nu poate fi individualizata.
(4) Procesul-verbal de delimitare, テョmpreuna cu hotararea consiliului local vor fi supuse validarii comisiei judetene, care este obligata sa se pronunte テョn termen de 30 de zile de la primirea acestuia.
(5) Hotararea comisiei judetene si, respectiv, procesul-verbal de delimitare si planul de situatie vor fi transmise societatilor comerciale, institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol, precum si comisiilor locale, pentru a fi luate テョn considerare la テョntocmirea documentatiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea テョn posesie a titularilor, precum si la eliberarea titlurilor de proprietate.
(6) テ士potriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria テョn a carei raza teritoriala este situat terenul, テョn termen de 30 de zile de la comunicare.
(7) Operatiunile prevazute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua テョn termen de un an de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi.

Art. 13. – Prefectul, テョn calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va テョntocmi si va テョnainta lunar Departamentului pentru Administratie Publica Locala un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii, cu propuneri de masuri, inclusiv de atragere a raspunderii pentru primarii care テョmpiedica テョn orice mod reconstituirea dreptului de proprietate テョn termenele si テョn conditiile stabilite de lege.

Art. 14. – (1) Persoanelor fizice care au テョncheiat contracte de locatiune, テョn conditiile prevazute la art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, li se restituie テョn natura suprafetele de teren agricol prevazute テョn acele contracte.
(2) Dispozitiile art. 12 din prezenta lege se aplica テョn mod corespunzator.

Art. 15. – (1) Persoanelor fizice prevazute la art. 37 si 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, carora li s-a stabilit calitatea de actionar, persoanelor fizice carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, la regiile autonome si la societatile nationale cu profil agricol, テョn conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum si persoanelor fizice care au calitatea de locator, conform art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta テョn proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
(2) Persoanelor prevazute la alin. (1) li se aplica dispozitiile art. 8 din prezenta lege, numai daca li s-a reconstituit prin hotarare a comisiei judetene dreptul de proprietate pentru diferenta de peste 10 ha de proprietar deposedat, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

Art. 16. – (1) Persoanelor prevazute la art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, ale caror terenuri agricole au fost trecute テョn proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 si al oricaror acte normative de expropriere, sau, dupa caz, mostenitorilor acestora li se reconstituie dreptul de proprietate テョn natura, テョn limita suprafetei de teren trecute テョn proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafetele de teren aflate テョn patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni cu profil agricol sau al altor societati comerciale care au テョn patrimoniu terenuri agricole ori, dupa caz, aflate テョn administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol, care テョsi au sediul テョn localitatea sau テョn localitatile テョn care s-a aflat terenul agricol trecut テョn proprietatea statului.
(2) テ始 cazul テョn care terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate se afla テョn administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, restituirea テョn natura se face din suprafetele de teren agricol care vor fi delimitate pentru productie din terenurile proprietate privata a statului, prin hotarare a Guvernului.

Art. 17. – テ始 toate cazurile テョn care テョn patrimoniul unitatilor prevazute la art. 15 si 16 din prezenta lege nu exista suprafete de teren agricol pentru restituirea integrala a proprietatii, se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata.

Art. 18. – (1) Terenurile agricole aflate テョn patrimoniul societatilor comerciale cu profil agricol si テョn administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol, dupa restituirea テョn natura テョn conformitate cu dispozitiile art. 8 si ale art. 14-16 din prezenta lege, raman proprietate privata a statului.
(2) Terenurile agricole prevazute la alin. (1) raman テョn continuare テョn exploatarea societatilor comerciale pe actiuni si a regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol テョn patrimoniul carora se afla si se evidentiaza ca atare テョn cadastrul agricol.

Art. 19. – Creantele actionarilor si locatorilor, ce urmeaza a fi テョncasate テョn baza Legii nr. 46/1992 si a Legii nr. 48/1994, se platesc si din veniturile realizate de acele societati sau din fonduri speciale create テョn urma privatizarii societatilor comerciale agricole. Valoarea ramasa a investitiilor facute pe terenurile restituite actionarilor sau locatorilor, precum si altor persoane テョndreptatite, テョn conformitate cu prezenta lege, se recupereaza de la acestia テョntr-o perioada de maximum 10 ani.

Art. 20. – Prin lege speciala se stabilesc, pentru terenurile agricole ce constituie proprietate privata a statului, modalitatile de atribuire テョn folosinta ori テョn proprietatea familiilor tinere, specialistilor care lucreaza テョn agricultura din mediul rural, personalului didactic, veteranilor de razboi, prevazuti la art. V din Legea nr. 169/1997, sau altor categorii de persoane テョndreptatite, potrivit legii, precum si familiilor fara pamant.

Art. 21. – Regimul juridic al terenurilor agricole, prevazut la art. 18 din prezenta lege, este aplicabil si societatilor comerciale care se constituie prin reorganizarea unor institute si statiuni de cercetare si productie agricola sau societatilor nationale care se constituie prin reorganizarea unor regii autonome cu profil agricol.

Art. 22. – Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea テョn posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, テョn cazul persoanelor fizice prevazute la art. 8, art. 10 si art. 14-16 din prezenta lege, se fac de catre comisiile locale si comisiile judetene, テョn conformitate si テョn conditiile prevazute la art. 12 si la art. 51-59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, テョn regulamentul de aplicare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 23. – (1) Organele reprezentative ale unitatilor de cult, constituite pana la intrarea テョn vigoare a prezentei legi, dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol din fondul bisericesc al cultului caruia テョi apartin, astfel:
a) centre eparhiale, pana la 100 ha;
b) protoierii, pana la 50 ha;
c) manastiri si schituri, pana la 50 ha;
d) parohii si filii, pana la 10 ha.
(2) Pentru persoanele juridice, unitati de cult recunoscute de lege, din mediul rural si din mediul urban, prevazute la alin. (1), sunt si raman aplicabile, de asemenea, dispozitiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.
(3) Liceelor cu profil agricol sau silvic si institutiilor publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol pana la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi, li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut テョn proprietate.
(4) テ始 conditiile prezentei legi unitatile de テョnvatamant preuniversitar dobandesc, prin reconstituire, suprafete de teren agricol テョn limita celor pe care le-au avut テョn proprietate. Unitatilor de テョnvatamant preuniversitar care nu au detinut テョn proprietate terenuri agricole li se atribuie テョn folosinta suprafete de teren agricol pana la 5 ha, din rezerva consiliilor locale.

CAPITOLUL III
Retrocedarea terenurilor forestiere

Art. 24. – (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata de un hectar de proprietar deposedat si cea avuta テョn proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, dupa caz, mostenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, se face pe vechile amplasamente.
(2) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente urmatoarele terenuri forestiere:
a) terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere テョn posesie;
b) terenurile pe care se afla sau sunt テョn curs de realizare constructii sau amenajari silvice, drumuri forestiere ori alte amenajari sau instalatii ori alte mijloace fixe;
c) terenurile pe care sunt instalate culturi forestiere experimentale, de lunga durata, aflate sub observatia Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice;
d) rezervatiile forestiere de seminte de importanta deosebita, plantaje, plantatii-mama de butasi si arboreturile surse de seminte din specii valoroase, テョnscrise テョn catalogul national al materialelor de reproducere admise テョn culturile silvice;
e) rezervatiile stiintifice, padurile – monumente ale naturii si alte arii strict protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii;
f) padurile cu rol de protectie deosebita antierozionala si hidrologica;
g) terenurile defrisate total sau partial dupa data de 1 ianuarie 1990.
(3) Pentru cazurile prevazute la alin. (2) punerea テョn posesie se va face pe alte terenuri, situate テョn apropierea vechilor amplasamente.
(4) Unitatile si subunitatile silvice din subordinea Regiei Nationale a Padurilor, precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor vor delimita si vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care s-a reconstituit si s-a validat dreptul de proprietate, pe categorii de detinatori prevazute テョn prezenta lege, テョn conditiile reglementate la alin. (1)-(3). Trecerea efectiva a terenurilor テョn proprietatea privata se va face cu ocazia punerii テョn posesie, potrivit prezentei legi.
(5) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va lua masuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce vor constitui proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice de celelalte suprafete de terenuri.

Art. 25. – (1) Reconstituirea dreptului de proprietate si punerea テョn posesie a titularilor, テョn cazul terenurilor forestiere, precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si, respectiv, comisiile judetene, テョn conditiile si cu procedura stabilite テョn Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, テョn Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, republicat*), si conform prezentei legi.
__________
*) Regulamentul a fost republicat テョn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993.

(2) Gospodarirea si exploatarea terenurilor forestiere, atribuite テョn conditiile art. 24 din prezenta lege, se fac テョn regim silvic, potrivit legii.
(3) Pentru persoanele prevazute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Daca nu a fost emis テョnca un titlu de proprietate pentru suprafata de teren forestier de pana la un hectar de autor, se va emite un singur titlu pentru テョntreaga suprafata rezultata din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si a prezentei legi.
(4) Dispozitiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si dispozitiile art. 6 din prezenta lege sunt si raman aplicabile.

Art. 26. – (1) Fostilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, composesorate, obsti de mosneni テョn devalmasie, obsti razesesti nedivizate, paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora, precum si mostenitorilor acestora, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate テョn baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu mentiunea la titular: “composesorat“, “obste de mosneni“, “obste de razesi“, “paduri graniceresti“, alte asociatii si cu denumirea localitatii respective.
(2) Suprafata restituita formelor asociative nu poate depasi suprafata rezultata din aplicarea reformei agrare din anul 1921.
(3) Titlul de proprietate va fi テョnsotit de o schita de amplasament a suprafetei de teren forestier care a apartinut composesoratului, obstii de mosneni, obstii de razesi etc., ce urmeaza a fi restituit, si de o anexa cuprinzand numele, prenumele si, cand este cazul, cota-parte ce i se cuvine fiecareia dintre persoanele prevazute la alin. (1), pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si テョn limitele prevazute テョn aceste acte.
(4) Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea テョn posesie si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale, respectiv comisiile judetene, テョn a caror raza teritoriala sunt situate terenurile, potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 27. – Exploatarea terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege se face テョn conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului roman テョn perioada anilor 1921-1940.

Art. 28. – (1) テ始 vederea organizarii exploatarii terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege si a determinarii responsabilitatilor cu privire la exploatarea lor, persoanele テョndreptatite se vor constitui, テョn baza acestei legi, テョn formele asociative initiale de composesorat, paduri graniceresti, devalmasie de mosneni, obsti nedivizate de razesi etc.
(2) テ始 termen de 90 de zile de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecatoriei テョn a carei raza teritoriala sunt situate terenurile, pe baza certificarii dreptului de proprietate sau de mostenire de catre comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere.
(3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecatoriei, o data cu cererea si cu certificatul eliberat de comisia locala, un statut autentificat de notarul public, テョn care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de exploatare a terenurilor forestiere, テョn conditiile legii, drepturile si obligatiile membrilor, raspunderi, sanctiuni, modul de dizolvare, precum si alte prevederi specifice.
(4) Prin hotarare judecatoreasca formele asociative de exploatare テョn comun, constituite テョn conditiile si cu respectarea regimului silvic prevazut de lege, dobandesc calitatea de persoana juridica. Hotararea judecatoreasca va fi テョnscrisa テョntr-un registru special tinut de judecatorie.
(5) Suprafetele forestiere aflate テョn proprietate comuna, conform naturii acestora, raman テョn proprietate indiviza pe toata durata existentei lor.

Art. 29. – (1) テ始 aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, institutiei de テョnvatamant, indiferent de forma acesteia, テョn limita suprafetelor pe care le-au avut テョn proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent daca terenurile sunt situate pe raza mai multor localitati.
(2) Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, manastirile, constituite pana la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi, dobandesc, prin reconstituire, suprafete pana la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului caruia テョi apartin, recunoscut de lege, daca acesta a avut テョn proprietate terenuri forestiere テョn judetul テョn care a fost constituita parohia, schitul sau manastirea.
(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depasi, cumulat, suprafata avuta テョn proprietate de fondul bisericesc テョn judetul テョn care s-a constituit parohia, schitul sau manastirea care depune cerere pentru reconstituire.
(4) Comunele, orasele si municipiile, care au detinut テョn proprietate terenuri cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete si pasuni テョmpadurite, redobandesc, la cerere, proprietatea acestora, テョn limitele probate cu actele care atesta suprafetele solicitate テョn conditiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata.
(5) テ始 cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei, orasului sau al municipiului, ca persoane juridice, iar titlul se va テョnmana primarului.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 30. – テ始 aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 169/1997, cetatenii romani au aceleasi drepturi, indiferent daca la data テョnregistrarii cererii aveau domiciliul テョn tara sau テョn strainatate.

Art. 31. – (1) Constructiile de orice fel, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute テョn proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitii din Legea nr. 187/1945, se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.
(2) Constructiile de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii テョn proprietatea statului, se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.
(3) テ始 cazul テョn care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despagubiri.

Art. 32. – (1) Persoanele fizice si persoanele juridice, prevazute la art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, au obligatia sa depuna declaratia pe propria raspundere テョn legatura cu suprafetele de teren atribuite potrivit legii sau, respectiv, detinute efectiv, テョn temeiul aceluiasi articol, テョn termen de 6 luni de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi.
(2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, raman aplicabile.

Art. 33. – Persoanele fizice si persoanele juridice, care nu au depus テョn termenul prevazut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri si pot depune actele doveditoare テョn termen de 60 de zile de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi.

Art. 34. – Terenurile fara constructii neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezinta nici o valoare de テョntrebuintare, preluate テョn orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si ale altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz.

Art. 35. – (1) Punerea テョn posesie a persoanelor テョndreptatite sa primeasca テョn proprietate terenuri forestiere, potrivit prezentei legi, se va face numai dupa crearea テョn teritoriu a structurilor de control si de aplicare a regimului silvic si numai dupa promulgarea legilor privind contraventiile silvice, regimul silvic si administrarea fondului forestier proprietate privata si de stat, precum si statutul personalului silvic.
(2) Ocoalele silvice si actualii detinatori raspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari pana la punerea テョn posesie テョn conditiile prevazute de prezenta lege.

Art. 36. – Persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin テョmproprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru テョnfaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata li se vor acorda terenurile respective テョn limita suprafetelor disponibile.

Art. 37. – Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat テョn componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasarilor, nu au primit drept de proprietate テョn conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991 li se reconstituie dreptul de proprietate テョn conditiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, テョn perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, daca acestea nu au fost atribuite テョn conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege, iar テョn toate celelalte cazuri contrare sunt aplicabile prevederile art. 17 din prezenta lege.

Art. 38. – Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente テョn conditiile prezentei legi, cu interzicerea transferarii lor de catre comisiile prevazute la art. 6 alin. (1) din prezenta lege.

Art. 39. – Prevederile art. 26-28 din prezenta lege se aplica テョn mod corespunzator si テョn cazul terenurilor agricole, pasunilor si fanetelor ce au apartinut formelor asociative care au detinut astfel de terenuri.

Art. 40. – Pentru toate terenurile agricole si forestiere solicitate prin cereri テョntemeiate, aprobate de organele competente, テョnregistrate テョn termenele si cu procedura prevazute de Legea nr. 18/1991, modificata si completata prin Legea nr. 169/1997, care nu au putut fi retrocedate, precum si テョn situatiile テョn care fostii proprietari au optat pentru despagubiri, Guvernul va stabili prin hotarare modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari, テョn termen de 45 de zile de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi.

Art. 41. – Guvernul va modifica si va completa, テョn termen de 30 de zile de la data intrarii テョn vigoare a prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, republicat.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat テョn sedinta comuna din 9 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Apartamente
   Bucuresti - Ultracentral-Piata Universitatii-Bd.Carol I-Piata Rosetti -Bd.Hriso Botev

Terenuri
   Bucuresti - Sos.Oltenitei-Delta Vacaresti-Str.Savinesti-Cercetatorilor

Terenuri
   Bucuresti - Sos.Giurgiului-Gara Progresul-Romtrans-Dedeman Hypermarket-Sect.4

Magazine
   Bucuresti - Bd.Unirii-Str.Traian-Str.Matei Basarab-Rin Hotel

Birouri
   Bucuresti - Piata Universitatii-Metrou-Bd.Elisabeta-Str.Academiei-Arhitectura

Terenuri
   Calugareni - DN 5 Soseaua Bucuresti Giurgiu Km.41 Calugareni

Birouri
   Bucuresti - Piata Universitatii-Metrou-Bd.Elisabeta-Str.Academiei-Arhitectura

Birouri
   Bucuresti - Cartierul Francez-Le Club-Sos.Nordului-Parcul Herastrau-Bd. Nicolae Caramfi

Vile
   Bucuresti - Ultracentral Parcul Gradina Icoanei

Vile
   Sinaia - Sinaia-Central-Hotel International