© 2007 CAGEAD INVEST Member of Romanian Association of Real Estate Agencies, Bucharest, Romania | Phone: +4 0744 367 781
Despre noi
Oferte inchirieri
Oferte vanzari
Oportunitati
Proiecte noi
Evenim. imobiliare
Legislatie
Parteneri
Contact

Cautare avansata  

Cereri clienti
Oferte proprietari
 
Harta Bucuresti
Bucharest Map
Harta & Street View
Map & Street View
Share |
View Vladimir  Nerisanu's LinkedIn profile
Newsletter  

Legislatie
   H.G. nr. 174/27.11.2008 care face referire la modificarile O.G. 21/1992
- privind Protectia Consumatorului

  Continut:

-    La articolul 2, dupa punctul 23 se introduc urmatoarele puncte cu urmatorul cuprins:

27. imobil – constructia si/sau terenul pe care se afla sau urmeaza sa se ridice o constructie, care fac obiectul unui contract de vanzare-cumparare

28. intermediere imobiliara – activitatea de mijlocire a tranzactiilor de vanzare-cumparare sau de inchiriere a imobilelor

29. servicii imobiliare – una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:

          – promovarea in vedere vanzarii, cumpararii sau inchirierii de imobile;

          – consultanta in vederea vanzarii, cumpararii sau inchirierii de imobile;

          – intermedierea imobiliara

          – administrarea imobilelor

30. agentie imobiliara – operator economic, furnizor de servicii imobiliare, care actioneaza in numele si in interesul unor terti;

-    Dupa articolul 9, se introduc urmatoarele puncte cu urmatorul cuprins:

Art 94. – In cazul serviciilor de intermediere imobiliara, consumatorul va fi informat in scris, corect, complet si precis, inca din faza precontractuala, cu privire la:

a)   Preturile practicate in piata pentru tipul de imobil care urmeaza a face obiectul intermedierii imobiliare, conform informatiilor existente in baza de date a agentiei imobiliare;

b)   Deficientele si alte inconveniente cunoscute de agentia imobiliara sau pe care in mod rezonabil putea sa le cunoasca, incluzand surse de zgomot, umezeala, poluare, miros, pericol de inundatii sau surpari, istoricul terenului sau al cladirii, posibile dezavantaje ale vecinatatilor;

c)   Nivelul comisionului practicat de agentia imobiliara;

d)   Situatia juridical a imobilului;

e)   Nivelul estimate al costurilor ce urmeaza sa fie suportate de consumator, pentru obtinerea documentelor si intocmirea actelor necesare incheierii contractului.

Art 95. – Contractul de intermediere imobiliara va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a)   Date de identificare a partilor

b)   Obiectul contractului/natura serviciului prestart;

c)   Pretul solicitat de proprietar/pe care este dispus sa il plateasca cumparatorul:

d)   Termenul de valabilitate al contractului;

e)   Conditiile in care contractual poate fi denuntat unilateral;

f)    Conditiile in care contractual poate fi reziliat;

g)   Nivelul maxim al comisionului datorat de consumator agentiei imobiliare pentru contractual ce urmeaza sa se incheie;

h)   Clauza de exclusivitate, in cazul in care aceasta a fost acceptata de parti;

i)     Precizarea situatiilor in care consumatorul datoreaza comision agentiei imobiliare;

j)     Drepturile si obligatiile partilor;

k)   Situatia de forta majora

l)     Data incheieri contractului.

Art 96. – Contractele de intermediere imobiliara in care consumatorul are calitatea de potential comparator vor contine, in plus fata de cele prevazute la art 94, urmatoarele elemente:

a)   Caracteristicile generale ale imobilului, care pot influenta decizia de cumparare, incluzand nivelul de finisare, dimensiuni, vechime si pozitionarea fata de punctele cardinal;

b)   Tarifele pentru serviciile prestate.

Art 97. – O tranzactie se considera incheiata in momentul in care vanzatorul si cumparatorul au semnat actul de vanzare cumparare.

Art 98. – Contractul de intermediere imobiliara sau alte eventuale contracte accesorii incheiate intre consumator si agentia imobiliara nu pot contine clauze penale care sa oblige consumatorul care nu isi indeplineste angajamentele contractual la plata unei sume mai mari decat onorariul pe care l-ar fi platit in cazul in incheierii tranzactiei.

Art 99. – Agentia Imobiliara nu poate solicita din partea consumatorului plata comisionului in oricare dintre urmatoarele situatii:

a)   cand intre consumator si agentie nu este incheiat un contract de intermediere;

b)   cand contractual de vanzare-cumparare/inchiriere nu s-a incheiat;

c)   cand contractual nu are stipulate clauza de exclusivitate, iar tranzactia s-a realizat fara participarea agentiei imobiliare

Art 910. – Nu se permite plata in avans a comisionului, partiala sau totala, decat cu acordul scris al consumatoruluisi cu precizarea situatiilor in care agentia imobiliara este obligata sa inapoieze consumatorului sumele primite in avans.

Art 911. – in baza contractului de intermediere imobiliara dintre agentia imobiliara si cumparator, agentia trebuie sa asigure vizionarea imobilelor ce corespund preferintelor consumatorului, inainte de incheierea contractului de vanzare-cumparare.

-     La articolul 10, literele a), b), c), f), si h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a)   libertatea de a lua decizii la achizitionarea de produse si servicii, fara a li se impune in contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte in vanzare, de natura a influenta optiunea acestora;

b)   de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, indicarea exacta a preturilor si tarifelor si, dupa caz, a conditiilor de garantie

c)   de a fi exonerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate, precum si de achitarea preturilor, tarifelor, taxelor, comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor care nu au fost stipulate initial in contracte sau in alte documente aferente contractelor;

f)   de a plati, pentru produse sau servicii de care beneficiaza, sume stabilite cu exactitate, in prealabil; majorarea pretului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobanzilor, penalitatilor si a altor eventuale costuri stabilite initial este posibila numai cu acordul scris al consumatorului;

h)  de a fi notificati in scris cu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor contractuale referitoare la valoarea dobanzilor, comisioanelor, penalitatilor sau oricaror altor costuri, cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea noilor valori;

-     La articolul 10, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:

i)  de la notificarea cu 30 de zile inainte de data la care contractual se prelungeste in mod automat pentru o perioada de timp determinata sau nedeterminata, in vederea formularii in scris de catre consumator a unei optiuni de prelungire a valabilitatii acestuia.

Apartamente
   Bucuresti - Ultracentral-Piata Universitatii-Bd.Carol I-Piata Rosetti -Bd.Hriso Botev

Terenuri
   Bucuresti - Sos.Oltenitei-Delta Vacaresti-Str.Savinesti-Cercetatorilor

Terenuri
   Bucuresti - Sos.Giurgiului-Gara Progresul-Romtrans-Dedeman Hypermarket-Sect.4

Magazine
   Bucuresti - Bd.Unirii-Str.Traian-Str.Matei Basarab-Rin Hotel

Birouri
   Bucuresti - Piata Universitatii-Metrou-Bd.Elisabeta-Str.Academiei-Arhitectura

Terenuri
   Calugareni - DN 5 Soseaua Bucuresti Giurgiu Km.41 Calugareni

Birouri
   Bucuresti - Piata Universitatii-Metrou-Bd.Elisabeta-Str.Academiei-Arhitectura

Birouri
   Bucuresti - Cartierul Francez-Le Club-Sos.Nordului-Parcul Herastrau-Bd. Nicolae Caramfi

Vile
   Bucuresti - Ultracentral Parcul Gradina Icoanei

Vile
   Sinaia - Sinaia-Central-Hotel International